Καλώς ήρθατε στον χώρο «Δικτύωσης & Διαβούλευσης»

για την δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου πρόληψης και άμεσης κοινωνικής παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ηλεκτρονική Διαβούλευση

Ένας χώρος επικοινωνίας, συνεργασίας, μεταξύ των μελών της κοινωνίας και των συντελεστών λήψης αποφάσεων, με σκοπό τη συν-διαμόρφωση νέων πτυχών της συλλογικής τους πραγματικότητας.

Ηλεκτρονική Διαβούλευση

Δια ζώσης διαβούλευση

Δημοσιοποίηση παρουσιάσεων, πρακτικών – αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων των δια ζώσης διαβουλεύσεων που αφορούν στον σχεδιασμό, στην παρακολούθηση, στον συντονισμό και στην αξιολόγηση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πειραιά.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Εδώ παρουσιάζονται όλες οι κοινωνικές δομές του Δήμου Πειραιά, οι ειδικές μελέτες που αναπτύσσονται, τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις ευάλωτες ομάδες του Πειραιά και οι καλές πρακτικές που συμβάλλουν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Μελέτες

Δείτε τις μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που αναπτύχθηκαν. Θεωρούμε ότι η προσπάθεια μεταφοράς της τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκε, θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στους φορείς του Δήμου Πειραιά που εμπλέκονται στην διαμόρφωση κοινωνικής πολιτικής, αλλά σε φορείς της χώρας που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα.

Μελέτες

Στατιστικά Στοιχεία

Παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων των ευάλωτων ομάδων που διαβιούν στο Δήμο Πειραιά και των ιδιαίτερων συνθηκών και παραμέτρων που διαμορφώνουν τη φτώχεια, καθώς και τις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Δήμου. Δείτε επίσης στοιχεία του δικτύου Δομών Κοινωνικής Ένταξης στο Δήμο Πειραιά.

Στατιστικά Στοιχεία

Καλές Πρακτικές

Μια καλή πρακτική γίνεται ακόμα καλύτερη όταν γίνεται γνωστή και τη μοιραζόμαστε με άτομα, ομάδες και φορείς με κοινά χαρακτηριστικά.
Δείτε τις καλές πρακτικές και τις πιλοτικές δράσεις στο τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.

Καλές Πρακτικές

Κοινωνικές Δομές

Αναζητήστε στο χάρτη τις Δοµές που λειτουργούν στον Δήµο Πειραιά για τιç κοινωνικά ευπαθείç οµάδεç. Με τα φίλτρα αναζήτησης αριστερά μπορείτε να δείτε τις Δομές ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, ανά Κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών και ανά είδος Δομής.

Κοινωνικές Δομές

Νέα – Ανακοινώσεις – Εκδηλώσεις

Δείτε όλα τα νέα, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις.

30 Μαρτίου 2022

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το Εργαστήριο «Δημιουργία μηχανισμού προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών σε συμπολίτες μας στο Δήμο Πειραιά» που διοργάνωσε η ΚΟΔΕΠ

29 Μαρτίου 2022

«Παρέμβαση στο Δρόμο – StreetWork»: Η δράση που έχει αποτέλεσμα στον Πειραιά

29 Μαρτίου 2022

Αναζητώντας καλές πρακτικές στο εξωτερικό

Όλα τα νέα, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις