Μια καλή πρακτική γίνεται ακόμα καλύτερη όταν γίνεται γνωστή και τη μοιραζόμαστε με άτομα, ομάδες και φορείς με κοινά χαρακτηριστικά.
Δείτε τις καλές πρακτικές και τις πιλοτικές δράσεις στο τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.